Poolen är avtäckt och är ifullgång att rengöras efter vintern, på bilden ses poolroboten göra ren botten. Det kommer meddelas på en gång när den är badklar så att man kan ta sitt premiärdopp för säsongen.

Innan det blir baddags ska poolen bl.a. kloreras.

I dagarna kommer också en skylt som tydligt visar vart poolduschen är belägen. In dit kommer man med alla lägenhetsnycklar.