och frågor som uppkom på poolmötet.

Det är nu jämt tryck i poolen.

Temperaturen i poolen är höjd.

Det är nu samma temperatur  i alla utflöden i poolen.

Ljudbesikningen kommer troligen att göras om, det jobbas på den punkten.
Det är vissa rum och lgh. som har gränsvärden som kan ifrågasättas.

Besiktningsprotokoll från varje lägenhet kommer inte bli tillgängligt.

Inglasad uteplats blir något för föreningen att ta beslut om frampå. I vilket fall som helst är det en
bygglovsprocess som ska gås igenom.

Övriga frågor som som behöver svar:

Vi har kollat upp ang. lekplatsen, dessa svar har vi fått: Virket förändrar sig, så sprickan är inget som kommer att åtgärdas. Bilen gungar något och det
är inget som kommer åtgärdas då det är så pass lite. Måttet till första trappsteget kommer kollas upp och eventuellt fyllas på med sand/jord under.