Alla villor på Kartberget har nu fått vårt info. brev om problematiken runt barn som badar i poolen.
Så här der brevet ut.