P.g.a. dåliga värden i poolen måste vi chockklora poolen ikväll! Efter kl 22.00 ska alltså ingen bada, då kloret är så starkt och kan orsaka klåda eller annan hudirritation. Detta som en följd utav dåligt duschande. Man måste tvätta sig ordentligt!