Det kommer att vara ett visst oljud under dagen i samband med ett kompletterande ljudtest för vissa lägenheter. Har ni inte blivit informerade om att er lägenhet kommer att ingå i ljudtestet så gäller det ej er. Denna ljudmätning är till för att det ska gå att protokollföra de nya ljudnivåerna efter att vissa åtgärder skett i en del lägenheter.