Många har haft åsikter om att så många parkeringsplatser blivit parkering för rörelsehindrade. Man skulle kunna uttrycka det så här, det är inte tolv stycken vanliga parkeringsplatser som blivit sex stycken handikappnsparkeringar eftersom det från början är projekterat som parkering för rörelsehindrade.
För övrigt kommer det finns sex stycken besöksparkeringar i nordlig och sydlig riktning.

Från det ena till det andra.
En del har haft frågor om det är okej att hänga upp en takbox eller en kajaken i carporten.
Detta går bra om man hänger upp anordningen på ett säkert sätt och inte inkräktar på grannens område.
Det är dock inte tillåtet att förvara virke eller liknande ovanför bilarna. Vi håller denna möjlighet uppen för bilrelaterade ändamål.