Denna står här som förvaring av en del större möbler i och med att en del lägenheter genomgår en korrigering av bjälklagret.